Najnovšie udalosti

Next TRAN meeting

20-11-2019 - 09:48

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Hearing of Adina-Ioana Vălean, Commissioner-designate for Transport

14-11-2019
TRAN

Transport and Tourism Committee MEPs quizzed Adina-Ioana Vălean, candidate for the transport portfolio.

 

  Hearings of new Commissioners-designate

13-11-2019
TRAN ITRE IMCO AFET

On Thursday, 14 November, the three new Commissioners-designate Olivér Várhelyi, Adina-Ioana Vălean and Thierry Breton will face three-hour hearings in the EP.

 

  Hearings of new Commissioners-designate to take place on 14 November

08-11-2019
TRAN ITRE IMCO AFET

The Conference of Presidents (EP President and leaders of political groups) on Friday decided that the hearings of the three new Commissioners-designate take place on 14 November.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

06-11-2019 - 14:36
TRAN Schôdza
06-11-2019 - 10:23
TRAN Schôdza
08-10-2019 - 18:34
ENVI TRAN ITRE Schôdza

Úvodné slová

Vitajte na webovom sídle Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN). Nájdete tu úplný a podrobný prehľad legislatívnych a politických aktivít tohto výboru.

Doprava a cestovný ruch sú dve dôležité hospodárske odvetvia, ktoré sa musia vysporiadať s obrovskými výzvami, aby splnili očakávania občanov EÚ v oblasti klímy a životného prostredia. Ak má EÚ splniť ciele Parížskej dohody, bude sa musieť zásadne zmeniť nielen správanie jednotlivcov v oblasti mobility, ale aj priemyselné a hospodárske modely. Urýchlene musíme nájsť riešenia, ktoré zabezpečia efektívnejšiu a čistejšiu dopravu dostupnú a prístupnú pre všetkých občanov. Rovnako dôležité je, aby finančné prostriedky z rozpočtu EÚ účinne prispievali tak k optimalizovanej mobilite, ako aj k ochrane životného prostredia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy