Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

The impact of the UK's withdrawal on the institutional set-up and political dynamics within the EU
07-05-2019 Študija

Constitutional Challenges of the Enlargement – Is Further Enlargement Feasible without Constitutional Changes?
26-03-2019 Poglobljena analiza

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Študija

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Na kratko

The meaning of 'association' under EU law - A study on the law and practice of EU association agreements
18-02-2019 Študija

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives
15-02-2019 Poglobljena analiza

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental principles and values
25-01-2019 Študija

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary Chamber?
14-01-2019 Študija

State of debate on the future of Europe
02-10-2018 Periodika

The Implementation of Enhanced Cooperation in the EU
01-10-2018 Študija