Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Predlog medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

2018/2070(ACI) Postopek za medinstitucionalni sporazum
AFCO

Pristojni odbor

Sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

2018/0427(NLE) Nezakonodajni postopki
AFCO

Pristojni odbor

Sprememba člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke

2017/0810(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
AFCO ECON

Pristojni odbor

Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic - letno poročilo za leto 2018

2019/2134(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

Za mnenje

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - letno poročilo za leto 2018

2019/2135(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

Za mnenje

Ustreznost predpisov Evropske unije ter subsidiarnost in sorazmernost - poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2017 in 2018

2019/2133(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Za mnenje

Spremljanje uporabe prava Evropske unije za leto 2017 in 2018

2019/2132(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
AFCO

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
AFCO

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet

2019/2057(DEC) Postopek podelitve razrešnice
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

Za mnenje