Osnutki mnenj


Osnutek mnenja je dokument, ki ga pripravi poslanec, imenovan za pripravljavca mnenja, ki se nato predloži odboru za mnenje, ki predlaga morebitne predloge sprememb in o njem glasuje.
V primeru zakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov sprememb k zakonodajnemu predlogu Komisije, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. V primeru nezakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov, ki se, če so sprejeti, posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila, ki jih vključi vanj. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor za mnenje glasuje o njih.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

rok za vložitev predlogov sprememb : 03-12-2019

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00
DEVE

Charles GOERENS

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-12-2019

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-12-2019

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-11-2019

OSNUTEK MNENJA o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

30-10-2019 DEVE_PA(2019)642937 PE642.937v03-00
DEVE

Caroline ROOSE

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-11-2019

OSNUTEK MNENJA o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

28-10-2019 DEVE_PA(2019)642934 PE642.934v02-00
DEVE

Catherine CHABAUD

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-11-2019

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

24-10-2019 DEVE_PA(2019)641364 PE641.364v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-11-2019

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

24-10-2019 DEVE_PA(2019)642950 PE642.950v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-11-2019

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641207 PE641.207v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-10-2019

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641208 PE641.208v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-10-2019