Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641208 PE641.208v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AVIS sur une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024)

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642934 PE642.934v03-00
DEVE

Catherine CHABAUD

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00
DEVE

Tomas TOBÉ

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS