Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav

2019/2832(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

Pristojni odbor

Sklep Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

2019/0162(CNS) * Postopek posvetovanja
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

Pristojni odbor

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo

2019/0226(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2019/0090M(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

Za mnenje

25. obletnica mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (vrh v Nairobiju)

2019/2850(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

Za mnenje

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2019/0078M(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Catherine CHABAUD [Renew]

Za mnenje

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019

2019/0210(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2018/0358M(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

Za mnenje

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2018/0356M(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

Za mnenje

Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

2019/0173(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje