Osnutki mnenj


Osnutek mnenja je dokument, ki ga pripravi poslanec, imenovan za pripravljavca mnenja, ki se nato predloži odboru za mnenje, ki predlaga morebitne predloge sprememb in o njem glasuje.
V primeru zakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov sprememb k zakonodajnemu predlogu Komisije, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. V primeru nezakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov, ki se, če so sprejeti, posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila, ki jih vključi vanj. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor za mnenje glasuje o njih.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-03-2020

OSNUTEK MNENJA o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

12-02-2020 PETI_PA(2020)646879 PE646.879v02-00
PETI

Yana TOOM

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-02-2020

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-02-2020

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-02-2020

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-02-2020

OSNUTEK MNENJA o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-02-2020

OSNUTEK MNENJA o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

rok za vložitev predlogov sprememb : 24-02-2020

OSNUTEK MNENJA o priporočilu Svetu, Komisiji in visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu pred vrhom maja 2020

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

rok za vložitev predlogov sprememb : 24-02-2020

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

rok za vložitev predlogov sprememb : 02-03-2020