Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 22. januar 2020 - Četrtek, 23. januar 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-02-2020

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00
EMPL

Manuel PIZARRO

rok za vložitev predlogov sprememb : 30-01-2020

PREDLOGI SPREMEMB 1–17 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–15 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–41 - Osnutek mnenja Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–22 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–22 - Osnutek mnenja o razrešnici glede izvrševanja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–21 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00
EMPL