Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-03-2020

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 17. februar 2020 - Torek, 18. februar 2020

12-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-17_1 PE647.151v01-00
ENVI

 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 13. februar 2020

04-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-13_1 PE647.035v01-00
ENVI

 

PREDLOGI SPREMEMB 11–101 - Osnutek poročila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646951 PE646.951v01-00
ENVI

Esther de LANGE

PREDLOGI SPREMEMB 1–258 - Osnutek predloga resolucije Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646955 PE646.955v01-00
ENVI

Kateřina KONEČNÁ, Cristian-Silviu BUŞOI, Jan HUITEMA, Michèle RIVASI, Joanna KOPCIŃSKA, Günther SIDL, Simona BALDASSARRE

PREDLOGI SPREMEMB 23–56 - Osnutek poročila o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

29-01-2020 ENVI_AM(2020)646937 PE646.937v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 3. februar 2020

28-01-2020 ENVI_OJ(2020)02-03_1 PE646.920v01-00
ENVI

 

ZAPISNIK - Ponedeljek, 20. januar 2020 - Torek, 21. januar 2020

27-01-2020 ENVI_PV(2020)01-20-1 PE646.898v01-00
ENVI

 

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij

24-01-2020 ENVI_PR(2020)646870 PE646.870v01-00
ENVI

Jutta PAULUS

rok za vložitev predlogov sprememb : 03-03-2020

OSNUTEK MNENJA o Smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-02-2020