Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Izvajanje Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev

2020/2029(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

Pristojni odbor

Nasilje v družini in skrbniške pravice do žensk in otrok

2019/2166(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU

2019/2167(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

2019/2164(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Stanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk

2019/2165(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

Pristojni odbor

Zapolnitev digitalnega razkoraka med spoloma: udeležba žensk v digitalnem gospodarstvu

2019/2168(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Pristojni odbor

25. obletnica mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (vrh v Nairobiju)

2019/2850(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Pristojni odbor

Strategija EU za enakost spolov

2019/2169(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Sklep Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019

2020/0011(NLE) Nezakonodajni postopki
FEMM

Za mnenje

Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

2020/2023(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja