Zadnje novice

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

22-01-2020 - 11:04
DEVE Seja
22-01-2020 - 10:23
BUDG Seja
22-01-2020 - 10:17
ITRE Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov