Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-02-2020

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

Bernd LANGE

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-11-2019

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-11-2019

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-11-2019

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)641378 PE641.378v01-00
INTA

Bernd LANGE

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2019

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

15-10-2019 INTA_PR(2019)642857 PE642.857v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2019

OSNUTEK POROČILA s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

15-10-2019 INTA_PR(2019)642858 PE642.858v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2019

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

15-10-2019 INTA_PR(2019)642860 PE642.860v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2019

OSNUTEK POROČILA s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)642862 PE642.862v01-00
INTA

Bernd LANGE

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2019

OSNUTEK POROČILA s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

15-10-2019 INTA_PR(2019)642888 PE642.888v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2019