Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Poročilo o predlaganem mandatu za pogajanja z Združenim kraljestvom

2020/2023(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
INTA AFET

Pristojni odbor

Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

2019/0273(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
INTA

Pristojni odbor

Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

2019/2197(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
INTA

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi praga ranljivosti iz točke 1(b) Priloge VII k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

2019/2946(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
INTA

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

2019/2942(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
INTA

Pristojni odbor

Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švico v povezavi s pogajanji v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim zgolj z začimbami

2019/0196(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2018/0356M(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Pristojni odbor

Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2018/0358M(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

2018/0356(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Pristojni odbor

Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

2018/0358(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

Pristojni odbor