Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Celostni evropski pristop k shranjevanju energije

2019/2189(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije

2019/2907(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ITRE

Pristojni odbor

Sporazum o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije, Republike Hrvaške in Romunije k Evropski uniji

2019/0207(NLE) Nezakonodajni postopki
ITRE

Pristojni odbor

Imenovanje člana Evropske komisije - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nezakonodajni postopki
ITRE

Pristojni odbor

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

2019/0151(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije

2019/0152(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Sporazum o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije, Republike Hrvaške in Romunije k Evropski uniji

2018/0429(NLE) Nezakonodajni postopki
ITRE

Pristojni odbor

Sporazum o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med EU in Švico

2012/0231(NLE) Nezakonodajni postopki
ITRE

Pristojni odbor

Zakon o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

2020/2018(INL) Postopek zakonodajne pobude
ITRE

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Pravni okvir EU za zaustavitev in zaobrnitev krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

2020/2006(INL) Postopek zakonodajne pobude
ITRE

Za mnenje