Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Razmere na Madžarskem (v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2017)

2017/2131(INL) Postopek zakonodajne pobude
LIBE

[Verts/ALE]

Pristojni odbor

Izvajanje Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev

2020/2029(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

Pristojni odbor

Zakon o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic

2020/2022(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
LIBE

Kris PEETERS [PPE]

Pristojni odbor

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev

2020/2016(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
LIBE

Tudor CIUHODARU [S&D]

Pristojni odbor

Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi

2020/2011(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Nove poti za zakonite delovne migracije

2020/2010(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
LIBE

Miriam DALLI [S&D]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Krepitev medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform

2020/2009(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu

2019/0819(CNS) * Postopek posvetovanja
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Pristojni odbor

Poročilo o izvajanju direktive o vračanju

2019/2208(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Izvajanje evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami

2019/2207(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

Pristojni odbor