Zadnje novice

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Uporabni dokumenti

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

21-01-2020 - 14:39
PECH Seja
21-01-2020 - 09:52
PECH Seja
20-01-2020 - 15:12
PECH Seja

Pozdravne besede

Chris DAVIES

Cilj skupne ribiške politike je poskrbeti, da se ribolov izvaja trajnostno (z ohranjanjem staležev rib), kar bo zajamčilo donosen ribiški sektor in gospodarstvo obalnih skupnosti. V nekaterih morjih je bil dosežen precejšen napredek, vendar je stanje drugje, zlasti v Sredozemlju, še vedno zelo skrb vzbujajoče.

V tem zakonodajnem obdobju je treba načela skupne ribiške politike ohraniti in ustrezno podpreti s političnimi instrumenti, kot so Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in uredbe o nadzoru ribištva. Še bolj si moramo prizadevati za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter poskrbeti, da bo pri ribiških partnerstvih, ki jih EU sklene z drugimi državami, v središču trajnost.

Državljani EU imajo pravico, da se jih obvešča o oblikovanju politik. Upam, da to spletno mesto ponuja dober vpogled v naše vsakdanje delo.

Chris DAVIES

Pristojnosti in odgovornostiStik

Povezave