Dodatne analize

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Seja
13-01-2020 - 19:04
LIBE Seja
09-01-2020 - 09:10
JURI Seja

Drugi viri

Delavnice

Na delavnicah lahko poslanci strokovnjakom postavljajo vprašanja, povezana s parlamentarnim delom ali aktualnim dogajanjem, in z njimi izmenjujejo mnenja.

Preglednice dejstev

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakti

Oddelki za politike

  • Gospodarska in znanstvena politika
  • Odbori: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Strukturna in kohezijska politika
  • Odbori: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Državljanske pravice in ustavne zadeves
  • Odbori: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Proračunske zadeve
  • Odbori: BUDG-CONT
  • Zunanji odnosi
  • Odbori: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju

Služba Evropskega parlamenta za raziskave