Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 8 oktober 2019

02-10-2019 AFET_OJ(2019)10-08_1 PE641.366v01-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 8 oktober 2019

02-10-2019 CJ19_OJ(2019)10-08_1 PE641.367v01-00
DEVE AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 1 oktober 2019

25-09-2019 AFET_OJ(2019)10-01_1 PE641.269v01-00
AFET