Generell sökning

Sök

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 20/2019 (ansvarsfrihet 2018): EU:s informationssystem till stöd för gränskontroll – ett kraftfullt verktyg, men mer fokus på aktuella och fullständiga uppgifter behövs

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2019 (ansvarsfrihet 2018): Asyl, omplacering och återvändande när det gäller migranter: dags att intensifiera åtgärderna för att få bukt med skillnaderna mellan mål och resultat

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

PROTOKOLL - Tisdagen den 12 november 2019

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

PROTOKOLL - Måndagen den 18 november 2019

03-12-2019 CONT_PV(2019)11-18-1 PE644.860v01-00
CONT

 

BETÄNKANDE om utnämning av François-Roger Cazala till ledamot av revisionsrätten

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

BETÄNKANDE om utnämning av Alex Brenninkmeijer till ledamot av revisionsrätten

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2019 (ansvarsfrihet 2018): Fead – Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt: Värdefullt stöd men dess bidrag till att minska fattigdomen är ännu inte fastställt

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

BETÄNKANDE om utnämning av Nikolaos Milionis till ledamot av revisionsrätten

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

BETÄNKANDE om utnämning av Joëlle Elvinger till ledamot av revisionsrätten

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

BETÄNKANDE om utnämning av Klaus-Heiner Lehne till ledamot av revisionsrätten

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ