Senaste nytt

The next CULT committee meeting

05-12-2019 - 14:09
Colours of the EP 2014 activity calendars

Användbara dokument

Kommande sändningar

21-01-2020 09:00 / 12:30 CULT
21-01-2020 15:00 / 18:30 CULT

Multimediabibliotek

04-12-2019 - 15:07
CULT Sammanträde
04-12-2019 - 09:08
CULT Sammanträde
05-11-2019 - 09:06
CULT Sammanträde

Välkomsthälsning

Sabine Verheyen

Välkommen till webbplatsen för utskottet för kultur och utbildning. Här finns det information om vårt arbete (till exempel dagordningar för sammanträden, förslag till betänkanden och ändringsförslag) och uppgifter om utskottets ledamöter och om hur man kan kontakta dem. Det är också möjligt att följa våra sammanträden via direktsändningar på internet.

Vårt utskott är ansvarigt för alla kulturaspekter av EU – exempelvis spridning av kultur, kulturarv och kulturell och språklig mångfald – och för utbildning, audiovisuell politik, informations- och mediepolitik, kultur- och utbildningsaspekter, ungdomar och idrott.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete