Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 5 november 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 november 2019 - Tisdagen den 5 november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

22-10-2019 INTA_OJ(2019)11-06_1 PE642.919v01-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 november 2019

22-10-2019 ECON_OJ(2019)11-04_1 PE642.944v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 5 november 2019

21-10-2019 CULT_OJ(2019)11-05_1 PE642.935v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 november 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 6 november 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

15-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-21_1 PE642.894v01-00
LIBE