Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 28 January 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020 - Tisdagen den 28 januari 2020

27-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v02-00
JURI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_1 PE646.867v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA