Senaste nytt

Subcommittee on Human Rights

14-01-2020 - 10:13
Maria Arena

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

Inga dokument tillgängliga

Välkomsthälsning

Maria Arena

Välkommen till Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter.

I dagens värld, där den internationella människorättslagstiftningen ständigt urholkas, fortsätter Europeiska unionen sitt djupa engagemang för att värna och främja de mänskliga rättigheternas allmängiltighet i unionens inre och yttre politik.

Europaparlamentet och dess underutskott för mänskliga rättigheter (DROI-utskottet) riktar uppmärksamheten på olika människorättsfrågor, för en dialog med många olika parter och övervakar respekten för de mänskliga rättigheterna i EU:s yttre åtgärder. Tonvikten läggs på att skapa samstämmighet mellan EU:s människorättspolitik och unionens alla yttre åtgärder (t.ex. handel, asyl och migration).

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter