Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Kort sammanfattning

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort sammanfattning

Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries
01-02-2019 Studie

Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights – recent developments
17-01-2019 Studie

Contemporary forms of slavery
20-12-2018 Studie

Rule of law and human rights in Cuba and Venezuela and EU engagement
11-12-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Kort sammanfattning

Human rights and the external actions of the EU and Member States
06-11-2018 Tidskrifter

Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices
17-09-2018 Studie