Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

05-03-2020

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

18-03-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

18-03-2020

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

19-03-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

26-03-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

15-04-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

15-04-2020

14:30

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

16-04-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

27-04-2020

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

28-04-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

28-04-2020

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde