Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00
EMPL

 

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget for the European Training Foundation (ETF) for the financial year 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2018: performance, financial management and control

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) for the financial year 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Talman

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON