Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020
10-02-2020 Kort sammanfattning

The mental health of workers in the digital era
15-01-2020 Briefing

Equal pay for equal work: Binding pay transparency measures
15-01-2020 Studie

European Network of Public Employment Services: setup, achievements, lessons
02-12-2019 Briefing

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Kort sammanfattning

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna - Von der Leyenkommissionen, 2019–2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Helena DALLI, Commissioner-designate - Equality
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Nicolas SCHMIT, Commissioner-designate - Jobs and Social Rights
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People
22-11-2019 Briefing

The employment and social situation in Croatia
15-10-2019 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
  • Enheten för övervakning av ekonomisk styrning