Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 januari 2020

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-01-2020

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

14-01-2020 ENVI_OJ(2020)01-20_1 PE646.808v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

Yttrande över ingåendet av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

18-12-2019 ENVI_PR(2019)644883 PE644.883v01-00
ENVI

Esther de LANGE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2020

PROTOKOLL - Måndagen den 21 oktober 2019

17-12-2019 CJ36_PV(2019)10-21-1 PE642.974v01-00
ENVI ECON

 

PROTOKOLL - Måndagen den 21 oktober 2019

16-12-2019 ENVI_PV(2019)10-21-1 PE642.973v01-00
ENVI

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 98 - Utkast till förslag till resolution Europaåret för grönare städer 2021

12-12-2019 ENVI_AM(2019)644955 PE644.955v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE, Sirpa PIETIKÄINEN, Bas EICKHOUT, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Karin KARLSBRO, Idoia VILLANUEVA RUIZ

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

11-12-2019 ENVI_PR(2019)644941 PE644.941v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2020