Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 3 februari 2020

28-01-2020 ENVI_OJ(2020)02-03_1 PE646.920v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

27-01-2020 ENVI_PV(2020)01-20-1 PE646.898v01-00
ENVI

 

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-02-2020

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641158 PE641.158v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641160 PE641.160v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641162 PE641.162v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641164 PE641.164v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641166 PE641.166v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641168 PE641.168v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Yttrande över ingåendet av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

21-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v03-00
ENVI

Pascal CANFIN