Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 9 december 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

05-12-2019 - 10:59
AFET Sammanträde
05-12-2019 - 10:04
FEMM Sammanträde
05-12-2019 - 09:15
FEMM DEVE Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter