Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 6 januari 2020 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

12-12-2019 - 09:10
BUDG Sammanträde
12-12-2019 - 09:10
ECON Sammanträde
11-12-2019 - 16:39
ECON Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter