Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 20 januari 2020 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Sammanträde
13-01-2020 - 19:04
LIBE Sammanträde
09-01-2020 - 09:10
JURI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter