Senaste nytt

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

22-01-2020 - 11:04
DEVE Sammanträde
22-01-2020 - 10:23
BUDG Sammanträde
22-01-2020 - 10:17
ITRE Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter