Senaste nytt

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

21-01-2020 - 12:53
AFET Sammanträde
21-01-2020 - 10:36
PETI Sammanträde
21-01-2020 - 09:52
PECH Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter