Senaste nytt

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

28-01-2020 - 14:40
JURI Sammanträde
28-01-2020 - 14:40
AFCO Sammanträde
28-01-2020 - 14:34
LIBE Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter