Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 2 mars 2020 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

20-02-2020 - 15:10
TRAN Sammanträde
20-02-2020 - 14:06
LIBE Sammanträde
20-02-2020 - 11:11
LIBE Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter