Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 27 januari 2020 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

23-01-2020 - 16:13
AFCO Sammanträde
23-01-2020 - 09:35
BUDG Sammanträde
23-01-2020 - 09:15
ECON Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter