Senaste nytt

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

18-02-2020 - 12:36
ENVI Sammanträde
18-02-2020 - 11:34
JURI Sammanträde
18-02-2020 - 11:08
ENVI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter