Generell sökning

Sök

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Lagstiftningsgranskning av genomförandet av förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter (förordning (EU) 2018/1807)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Tid för lagstiftningsgranskning om genomförande av direktivet om radioutrustning (direktiv 2014/53/EU)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 8 oktober 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 8 oktober 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 25 september 2019 - Torsdagen den 26 september 2019

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Måndagen den 2 september 2019 - Tisdagen den 3 september 2019

23-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v02-00
IMCO

 

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 juli 2019

28-08-2019 IMCO_PV(2019)07-24-1 PE639.849v01-00
IMCO

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 29 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019