Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 1 - 76 - Draft report Conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 november 2019

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft recommendation on the draft Council decision on the Conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties Applied by the United States to Certain Products of the European Union (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-12-2019

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

André ROUGÉ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-11-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

22-10-2019 INTA_OJ(2019)11-06_1 PE642.919v01-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-11-2019