Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-02-2020

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till rekommendation Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 20 - Förslag till betänkande Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

PROTOKOLL - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 38 - Förslag till betänkande Med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till rekommendation Utkast till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE