Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00
ITRE IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 januari 2020

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

02-12-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_3 PE644.845v01-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

28-11-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_1 PE644.778v01-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 12 november 2019

11-11-2019 ITRE_OJ(2019)11-11_1 PE643.068v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 14 november 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 10 oktober 2019

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO