Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)

2020/0029(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

ansvarigt utskott

Förslag till rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning (kodifiering)

2020/0022(CNS) * Samrådsförfarandet
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

ansvarigt utskott

Begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet

2020/2031(IMM) Immunitet
JURI

ansvarigt utskott

Företagens ansvar för miljöskador

2020/2027(INI) Förfarande för initiativbetänkande
JURI

ansvarigt utskott

En stadga för europeiska gränsöverskridande sammanslutningar och ideella organisationer

2020/2026(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
JURI

ansvarigt utskott

Begäran om hävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet

2020/2025(IMM) Immunitet
JURI

ansvarigt utskott

Begäran om hävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet

2020/2024(IMM) Immunitet
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

ansvarigt utskott

Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet

2020/2019(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
JURI

Tiemo WÖLKEN [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

2020/2015(INI) Förfarande för initiativbetänkande
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

ansvarigt utskott

Skadeståndsordning för artificiell intelligens

2020/2014(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
JURI

Axel VOSS [PPE]

ansvarigt utskott