Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - Förslag till betänkande Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646874 PE646.874v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - Förslag till betänkande Statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646877 PE646.877v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section IX - European Data Protection Supervisor

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643078 PE643.078v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643080 PE643.080v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643082 PE643.082v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643083 PE643.083v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643084 PE643.084v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643085 PE643.085v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643086 PE643.086v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v02-00
LIBE

Roberta METSOLA