Protokoll


Protokollen tjänar som sammanfattningar av diskussioner och beslut från utskottens sammanträden. I regel justeras protokollen i början av nästa utskottssammanträde. På den här sidan hittar du de senaste protokollen.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga protokoll.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019

15-01-2020 CULT_PV(2019)12-04-1 PE644.997v02-00
CULT

 

  MINUTES - Monday, 11 November 2019 - Tuesday, 12 November 2019

14-01-2020 PETI_PV(2019)11-11-1 PE643.238v02-00
PETI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

  MINUTES - Thursday, 21 November 2019

08-01-2020 LIBE_PV(2019)11-21-1 PE644.743v01-00
LIBE

 

PROTOKOLL - Måndagen den 11 november 2019 - Tisdagen den 12 november 2019

07-01-2020 DROI_PV(2019)11-11-1 PE644.727v01-00
DROI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA