Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-01-2020

PROTOKOLL - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

  AMENDMENTS 1 - 71 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

PROTOKOLL - Måndagen den 11 november 2019 - Tisdagen den 12 november 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH