Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 20 January 2020

14-01-2020 PETI_OJ(2020)01-20_1 PE646.807v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 December 2019

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-02_1 PE643.016v01-00
PETI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 3 december 2019

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-03_1 PE643.017v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 11 November 2019

04-11-2019 PETI_OJ(2019)11-11_1 PE643.015v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 October 2019

26-09-2019 PETI_OJ(2019)10-02_1 PE641.304v01-00
PETI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

08-07-2019 PETI_OJ(2019)07-10_1 PE639.696v01-00
PETI