Meddelanden till ledamöterna


Meddelanden till ledamöterna används av utskotten för att vidarebefordra sådan information till ledamöterna som inte passar in under övriga dokumenttyper. Det kan röra sig om en sammanfattning av ett delegationsbesök, ett möte med en sakkunnig, frågor till en kommissionsledamot eller offentliggörande av ingivna framställningar.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga meddelanden till ledamöterna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0123/2019 by V. K. (Croatian) on alleged violation of the environmental legislation by Slovenia

17-02-2020 PETI_CM(2019)640637 PE640.637v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0413/2019 by Nial Pickering (British) on the implementation in Ireland of Directive 2004/38/EC on freedom of movement

11-02-2020 PETI_CM(2020)646861 PE646.861v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0042/2019 by M. B. (German), on behalf of the “Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.” association, on the calibration of specific types of weighing scales

10-02-2020 PETI_CM(2019)639736 PE639.736v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0288/2019 by Wolfgang Gerber (German) on discrimination against retired civil servants in Germany

10-02-2020 PETI_CM(2020)647018 PE647.018v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0357/2019 by Roman Mazur (Polish) on the urgent need for big data and artificial intelligence technology in Africa to tackle poverty and unemployment

10-02-2020 PETI_CM(2020)647019 PE647.019v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0456/2019 by J. R. R. (Spanish) on the threats to consumer safety posed by signatures on electronic screens

10-02-2020 PETI_CM(2020)647020 PE647.020v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0465/2019 by T.R. (English) on alleged breach of the article 20(2)(b) of TFEU by the UK

10-02-2020 PETI_CM(2020)647021 PE647.021v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0468/2019 by Gabriela Ionescu (Romanian) on restricted right to vote for European elections

10-02-2020 PETI_CM(2020)647022 PE647.022v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0476/2019 by Holger Lüers (German) on the abolition of the widow(er)-pension in case of new marriage

10-02-2020 PETI_CM(2020)647023 PE647.023v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0483/2019 by Victor Negrescu (Romanian) on European citizenship

10-02-2020 PETI_CM(2020)647024 PE647.024v01-00
PETI