Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Betänkande om det föreslagna mandatet för förhandlingar med Förenade kungariket

2020/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

rådgivande utskott

Årsrapport om vapenexport

2020/2003(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

rådgivande utskott

Riktlinjer för budgeten 2021 - Avsnitt III

2019/2213(BUD) Budgetförfarande
PETI

rådgivande utskott

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

2019/2199(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

Yana TOOM [Renew]

rådgivande utskott

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

2019/2188(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

rådgivande utskott

Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

2018/0427(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

rådgivande utskott

Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017 och 2018

2019/2132(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
PETI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
PETI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

2019/2057(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
PETI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande