Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 13 februari 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 november 2019 - Tisdagen den 5 november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 3 oktober 2019

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 2 oktober 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 2 oktober 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 3 september 2019

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI