Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 12 December 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 16 December 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

  REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

09-12-2019 A9-0048/2019 PE641.418v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

ÄNDRINGSFÖRSLAG

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

09-12-2019 LIBE_PV(2019)11-06-1 PE643.123v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Thursday, 21 November 2019

09-12-2019 SEDE_PV(2019)11-21-1 PE644.766v01-00
SEDE