Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 september 2019 - Tisdagen den 3 september 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 3 september 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 september 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 juli 2019

06-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v01-00
DEVE

 

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 4/2019 of the European Union to the general budget 2019, Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019