Ledamöter

Nathalie LOISEAU
 
Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 • Nikos ANDROULAKIS Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Grekland
 
Kinga GÁL
 • Kinga GÁL Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Ungern
 
Özlem DEMIREL
 • Özlem DEMIREL Vice ordförande
 • Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Tyskland
 
Lukas MANDL
 • Lukas MANDL Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Österrike
 
Attila ARA-KOVÁCS
 • Attila ARA-KOVÁCS Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Ungern
 
Petras AUŠTREVIČIUS
 
Traian BĂSESCU
 • Traian BĂSESCU Ledamot
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Rumänien
 
Lars Patrick BERG
 
Hynek BLAŠKO