Stödanalyser

Dagens sändningar

Följ utskottssammanträdena i direktsändning

Multimediabibliotek

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Sammanträde
13-01-2020 - 19:04
LIBE Sammanträde
09-01-2020 - 09:10
JURI Sammanträde

Andra källor

Workshoppar

Workshoparna är ett tillfälle för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter i frågor som rör den parlamentariska verksamheten och aktuella ämnen.

Faktablad om EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakter

Utredningsavdelningarna

  • Ekonomisk och vetenskaplig politik
  • Utskott: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Struktur- och sammanhållningspolitik
  • Utskott: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
  • Utskott: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Budgetfrågor
  • Utskott: BUDG-CONT
  • Yttre förbindelser
  • Utskott: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Enheten för övervakning av ekonomisk styrning

Europaparlamentets utredningstjänst