Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency For Railways for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642920 PE642.920v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642922 PE642.922v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Sky 2 Joint Undertaking for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642924 PE642.924v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642926 PE642.926v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency (EMSA) for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643066 PE643.066v02-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE))

21-01-2020 TRAN_AL(2020)643001 PE643.001v02-00
TRAN

Karima DELLI - Talman

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

20-01-2020 TRAN_OJ(2020)01-20_1 PE645.113v02-00
TRAN

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019

18-12-2019 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v01-00
TRAN ITRE